Quel personnage de Tokyo Revengers es tu selon ton signe astrologique.

Quel est ton signe astro ?

Quel personnage de Tokyo Revengers es tu selon ton signe astrologique.
Chifuyu Matsuno

Hanagaki Takemichi

Ryuguji Ken

Sano Manjiro

Sano Manjiro

Tachibana Hinata

Shuji Hanma

Tachibana Naoto

Tachibana Naoto

Mitsuya Takashi

Mitsuya Takashi

Sendo Atsushi

Sendo Atsushi

Sano Emma

Emma Sano

Hanemiya Kazutora

Hanemiya Kazutora

Kisaki Tetta

Kisaki Tetta

Share your Results: